Contestants 2021

Contestants 2021

Aishwarya

Aishwarya Dikshit

Anisha

Anisha Sharma

Annu

Annu Bhati

Archana

Archana Ravi

Arushi

Arushi Singh

Asmita

Asmita Chakraborty

Deeksha

Deeksha Narang

Disha

Disha Shamwani

Divija

Divija Gambhir

Hannah

Hannah Tamalapakula

Himani

Himani Gaikwad

Isha

Isha Vaidya

MeghaJ

Megha Julka

MeghaS

Megha Shetty

Naina

Naina Sharma

Saachi

Saachi Gurav

Sejal

Sejal Renake

Shalini

Shalini Rana

Shivani

Shivani Tak

Shweta

Shweta Shinde

Susang

Susang Sherpa

Tanu

Tanu Shree

Tanya

Tanya Sinha

Zoya

Zoya Afroz